top of page

Služby

 

VEDENÍ ÚČETNICTÍ
1. Vedení účetní evidence ve smyslu zákona o účetnictví
 • Standardizovaný reporting (rozvaha, výsledovka, výkaz cashflow)

 • Běžná komunikace s klientem, týkající se příslušných účetních dokladů

 • Účetní likvidace dokladů

 • Kontrola dokladů a zůstatků položek účetních výkazů

 • Zpracování a účtování cestovních příkazů

 • Příprava pro evidenci k DPH (záznamní povinnost)

 • Zpracování měsíční nebo čtvrtletní rozvahy, výsledovky, eventuálně reportu požadovaného klientem

2. Zpracování roční účetní závěrky a podkladů pro přiznání daně z příjmů právnických osob
3. Účetní poradenství
služby.jpg

 

DAŇOVÁ EVIDENCE
1. Zpracování daňové evidence ve smyslu zákona o účetnictví
 • Standardizovaný reporting (rozvaha, výsledovka, výkaz cashflow)

 • Běžná komunikace s klientem, týkající se příslušných účetních dokladů

 • Účetní likvidace dokladů

 • Kontrola dokladů a zůstatků položek účetních výkazů

 • Zpracování a účtování cestovních příkazů

 • Příprava pro evidenci k DPH (záznamní povinnost)

 • Zpracování měsíční nebo čtvrtletní rozvahy, výsledovky, eventuálně reportu požadovaného klientem

2. Zpracování roční účetní závěrky a podkladů pro přiznání daně z příjmů právnických osob
3. Účetní poradenství

ZPRACOVÁNÍ MEZD
1. Zpracování mezd Vašich zaměstnanců dle platné legislativy
 • nástup a výstup zaměstnanců

 • měsíční zpracování mezd

 • zpracování důchodových listů

 • komunikace s úřady

2. Zpracování ročního zúčtování mezd zaměstnanců
3. Mzdové poradenství
bottom of page