top of page

Lenka Pavelcová

... vedení účetnictví s citem...

 
 
Mít vlastní účetní oddělení znamená často vysoké náklady bez odpovídajících výsledků. Svěřte své doklady i čísla nám a my se o ně postaráme. Zaúčtujeme veškeré doklady dle požadavků klienta připravíme zprávy a účetní výstupy. Vedení účetnictví se věnujeme více než 10 let. 

Nabízíme kvalitní a rychlé zpracování účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a daní.

Komunikace v angličtině je pro nás samozřejmostí

daně.jpg
ÚČETNICTVÍ

 

daňová přiznání - DPH, DPPO
 • vedení účetnictví pro plátce i neplátce DPH

 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih

 • kontrolu a zaúčtování přijatých a vydaných faktur

 • vystavení vydaných faktur dle podkladů od klienta

 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů

 • účtování v cizích měnách, zaúčtování kurzových rozdílů

 • vyúčtování zálohových plateb, vystavování a kontrola případných zápočtů

 • účtování na střediska nebo zakázky

 • vedení skladové evidence a evidence majetku, účtování interních dokladů

 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení

DAŇOVÁ EVIDENCE

 

daňová přiznání - DPH, DPPO

 • kompletní vedení a zpracování daňové evidence pro plátce i neplátce DPH

 • vedení a zpracování peněžního deníku (přehledu o příjmech a výdajích)

 • zpracování a vedení přehledu pohledávek a závazků

 • zpracování a vedení pokladní knihy

 • vedení přehledu o majetku a s tím spojených odpisů

MZDY A PERSONALISTIKA

 

 • kompletní vedení a zpracování mezd

 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců

 • komunikace s úřady státní správy

 • zpracování a odeslání měsíčních přehledů na úřady

 • zpracování ročního zúčtování zaměstnanců
 • vyúčtování zálohové a srážkové daně
bottom of page